Rippileirimme ovat ns. järjestöripareita, jotka toteutetaan paikallisen tuomiokapitulin ohjauksessa. Käymme myös säännöllisiä ohjauskeskusteluja Kirkkohallituksen rippikoulutyön asiantuntijoiden kanssa.

Ymmärrämme, että tilanteet seurakunnissa vaihtelevat: toisaalla järjestöissä riparin käyvistä nuorista muodostetaan oma ryhmä leiriä edeltävälle jaksolle ja toisaalla nuoret osallistuvat yhdessä jonkin leiriryhmän kanssa. On toteutustapa mikä tahansa, niin pyydämme että annatte nuorelle suoritetun seurakuntaan tutustumisjakson jälkeen todistuksen, että nuori on suorittanut tämän jakson ja hänet voi konfirmoida leirijakson päätteeksi.

Valitettavasti 1990 – 2000 –luvulla rippileireillämme oli tapana antaa konfirmaatiotodistus nuorelle itselleen ja ohjeistaa, että hän itse veisi tiedon konfirmaatiosta kirkkoherranvirastoon. Tämä osoittautui hyvin epäluotettavaksi tavaksi toimia ja koska merkintä konfirmaatiosta ei aina päätynyt kirkonkirjoihin, niin nyt näiltä henkilöistä saattaa puuttua kummikelpoisuuteen tai kirkolliseen vihkimiseen vaadittava merkintä konfirmaatiosta. Pystymme kuitenkin luotettavasti jäljittämään leirien osallistujia ja konfirmoidut omista arkistoistamme ja näin osoittamaan, että henkilö on konfirmoitu. Tänä päivänä tätä ongelmaa ei luonnollisesti ole.

Mikäli teillä on mitään kysymyksiä liittyen ripareihimme, niin mielellämme vastaamme kysymyksiin!

Lisätietoa ripareista