Riparit 2020

Kansanlähetyksen rippileireille ilmoittautumisen aloitus on valitettavasti siirtynyt aiemmin ilmoitetusta eteenpäin. Oletettava ilmoittautumisen aloitusaika on lokakuussa. Tiedot tulevista rippileireistä pyritään julkaisemaan syyskuun loppuun mennessä.

Koko tämän vuoden ajan nuorisotyömme on kärsinyt suuresta resurssivajeesta, minkä vuoksi ensi vuoden toimintamme suunnittelu on ollut normaalista aikataulusta jäljessä. Tämän vuoksi myöskään viestintä tilanteesta ei ole pysynyt aina ajan tasalla. Pahoittelemme tätä katkosta viestinnässämme.

Olemme saaneet useita huolestuneita kyselyjä rippikoulutyömme tilanteesta. Huoli mahdollisuuksistamme järjestää rippileirejä jatkossa on ollut kova myös meidän nuorisotyömme puolella, sillä leirimme ovat olleet erittäin suosittuja ja nuorilta saatu palaute on aina ollut hyvin ilahduttavaa. Sanomamme on paras mahdollinen ja paikka leirien järjestämiseen erinomainen. Nuorisotyön puolella emme ole tähän resurssivajeeseen pystyneet valitettavasti vaikuttamaan, sillä taloutemme on pääosin niiden yksityisten lahjoittajien varassa, jotka näkevät työmme suuren merkityksen. Yksityisten säännöllisten lahjoitusten määrä korreloi suoraan siihen, montako työntekijää nuorisotyötä voi liikkeessämme tehdä.

Pyrimme siis siihen, että kaikki käytännön asiat selviävät syyskuun aikana, jotta rippileirit saataisiin mahdollisimman pian näkyviin tälle sivulle ja ilmoittautuminen rippileireille sitä myötä auki.

Nuorisotyötämme saa muistaa rukouksissa, jotta kaikessa tapahtuisi Taivaallisen Isän tahto.

Hänen on kunnia aina ja ikuisesti.” (Gal.1:5)