Viron sanotaan olevan yksi maailman vähiten uskonnollisista valtioista. Vuonna 2021 tehdyn väestölaskennan mukaan luterilaiseen kirkkoon kuuluvien virolaisten määrä on laskenut 8 prosenttiin, ja samalla niiden ihmisten osuus, jotka eivät ilmaise minkäänlaista uskontoa, on kasvanut entisestään. Ortodokseja on Virossa edelleen noin 16 prosenttia väestöstä. Lisäksi virolaisen luonnonuskonnon, maavaldin suosio on ollut kasvussa, ja virolaiset ovat hyvin taikauskoisia. Virossa ei ole uskonnonopetusta samoin kuin Suomessa, eikä läheskään kaikki ole ikinä kuulleetkaan Jeesuksesta.

 

Aktio Viroon on hyvä mahdollisuus päästä tutustumaan lähellä tehtävään lähetystyöhön. Kristilliset piirit ovat Virossa pienet, ja aktiossa päästään ruohonjuuritasolla tukemaan kirkon tekemää työtä käytännössä. Suunnitelmissa on olla mukana toteuttamassa leiritoimintaa ja myös auttaa muissa seurakuntatyön tehtävissä. Pääsemme tutustumaan niin Virossa toimiviin lähetystyöntekijöihin kuin myös paikallisiin vastuunkantajiin, sekä tutkimaan omaa kutsumustamme osana Jumalan valtakunnan työtä.

 

Hae aktioon!