Vanhempien infopaketti

Mikä on Kansanlähetys?

 • ryttylaKansanlähetys on yksi Suomen Ev.lut kirkon virallisista lähetysjärjestöistä (perustettu 1967).
 • Kansanlähetyksen kautta lähetystyöhön lähteneitä ihmisiä on maailmalla tällä hetkellä noin kahdeksankymmentä.
 • Kansanlähetyksen toiminta on jakaantunut Suomessa 17 eri piirijärjestöön, jotka vastaavat Kansanlähetyksen alueellisesta toiminnasta eri paikkakunnilla.
 • Kansanlähetyksen keskustoimisto sijaitsee Ryttylässä, jossa toimii myös Kansanlähetyksen ylläpitämä kansanopisto.
 • Lue lisää www.sekl.fi ja kansanlahetysopisto.fi

Mikä on Nuorten Maailma?

 • Nuorten Maailma on Kansanlähetyksen nuorisotyön kokonaisvisio, johon sisältyy junioreiden, nuorten ja nuorten aikuisten parissa tehtävä työ.
 • Nuorten Maailman tavoitteena on rohkaista ja auttaa nuoria kertomaan evankeliumia toisille nuorille heidän ymmärtämällään tavalla.
 • Nuorten Maailma järjestää laadukkaita junioreiden-, nuorten- ja nuorten aikuisten leirejä ympäri vuoden.
 • Nuorten Maailma järjestää joka kesä sekä tavallisia että jonkin teeman ympärille rakennettuja rippileirejä.
 • Nuorten Maailman kesän päätapahtuma on Life-leiri ja heti sen perään järjestettävä Nuorten Kesä, jotka yhdessä kokoavat Ryttylään satoja nuoria ympäri Suomen.

Erinäisiä vastaan tulleita kysymyksiä

7Vastaako teidän riparinne Suomen Ev.lut. kirkon rippikoulua?
Kyllä. Nuorten Maailman rippileirit vastaavat kotiseurakuntasi rippileirejä.

Vaatiiko Nuorten Maailman rippileirille tulo paljon ylimääräistä vaivaa?
Ei vaadi. Leirille ilmoittautumisen jälkeen saat vahvistuksen pääsystäsi leirille. Syksyn ja kevään aikana saat kaksi leirikirjettä, joissa kerrotaan mitä sinun tarvitsee tehdä ennen riparille tuloa. Ennen leiriä tehtäviä askareita kertyy käytännössä saman verran kuin jos menisit kotiseurakuntasi järjestämälle rippileirille.

Miten Nuorten Maailman rippileirit eroavat paikallisseurakunnan rippileireistä?
Pääpiirteittäin Nuorten Maailman rippileirit ovat samanlaisia kuin paikallisseurakuntien riparit. Joitakin eroja tosin on: Nuorten Maailman rippileirit ovat hieman pidempiä kuin suurin osa paikallisseurakunnan rippileireistä. Tämä mahdollistaa sen, että aikataulun ei tarvitse olla niin tiukka ja oppitunteja ei kerry yhdelle päivälle liiaksi asti. Toinen iso ero liittyy leiriläisiin. Nuorten Maailman ripareille tulee nuoria ympäri Suomea, mikä mahdollistaa monien uusien ystävyyksien syntymisen. Nuorten Maailman teemariparit eroavat tietenkin kaikista normaaleista ripareista siinä, että niiden aikatauluun on varattu aikaa leirin teeman mukaisille aktiviteeteille (esim.urheilu tai tanssi).

Millaisissa puitteissa leirit pidetään?
Pääosa rippileireistä pidetään Ryttylässä Kansanlähetysopistolla kauniin luonnon keskellä. Tällöin käytössä ovat ajanmukaiset ja viihtyisät Kansanlähetysopiston tilat. Samoissa tiloissa asustaa Kansanlähetysopiston opiskelijoita käytännössä ympäri vuoden.

Majoitus tapahtuu majoitusrakennuksessa 3-4 hengen huoneissa ja opiskelua varten on käytössä useampia luokkatiloja. Iltaohjelmien ja muiden yhteisten aktiviteettien toteuttamiseen löytyy myös isompia tiloja. Leirien konfirmaatiot toteutetaan pääosin Kansanlähetysopiston juhlasalissa. Tilojen puolesta leireille on siis mitä parhaimmat edellytykset.

Käännytetäänkö täällä ihmisiä?
Ei käännytetä. Uskomme että Jumala yksin voi synnyttää uskon ihmisessä, oli ihminen sitten nuori tai vanha. Rippileiri on paikka, jossa jokainen nuori saa pohtia omaa suhdettaan Jumalaan ja siihen uskoon, johon hänet (useimmissa tapauksissa) on jo lapsena kastettu. Omalta osaltamme haluamme luoda tälle pohdinnalle parhaat mahdolliset puitteet, jossa nuoren on helppo kohdata elämää suurempia kysymyksiä.

Voiko riparillenne tulla vaikka ei kuuluisi Suomen Ev.lut. kirkkoon?
Kyllä voi. Jokainen ripari-ikäinen nuori saa osallistua meidän rippileireillemme. Kirkkoon kuulumaton nuori saa seurakuntajakson ja rippileirin suoritettuaan todistuksen siitä, että hän on suorittanut rippileirin kokonaisuudessaan mutta häntä ei ole konfirmoitu. Mikäli nuori sitten myöhemmin päättäisi liittyä Suomen ev.lut. kirkkoon, niin rippikoulu olisi jo hänen osaltaan suoritettuna.

Katso lisää kysymyksiä ja vastauksia sivulta: “Usein kysytyt kysymykset”

Faktoja Nuorten Maailman ripareista

 • Joka kesä noin 150 – 200 nuorta käy Nuorten Maailman rippikoululeirin.
 • Joka kesä tarjoamme normaalien riparien lisäksi myös mielenkiintoisia teemariparivaihtoehtoja.
 • Joka kesä ripareillamme häärii suuri joukko isosia, jotka ovat käyneet Nuorten Maailman isoskoulutuksen.
 • Joka kesä monet nuoret saavat vahvistua uskossaan tai löytää sen ensimmäistä kertaa.
 • Joka kesä joku on unohtanut hammasharjan kotiin leirille tullessaan.
 • Joka kesä on ikimuistoinen riparikesä!