Rekisteriseloste

Kun ilmoittaudut leirillemme, kirjaamme tietosi Kansanlähetyksen tietokantaan. Sinulla on oikeus tietää, mitä kukakin tekee ilmoittamillasi tiedoilla ja juuri siksi Nuorten Maailma proudly presents The Rekisteriseloste!

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

SUOMEN EV.LUT. KANSANLÄHETYS R.Y. (SEKL)

Yhteystiedot:
Opistotie 1
12310 Ryttylä
019-77920
Sähköposti: sekl@sekl.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Mikael Halleen
Opistotie 1
12310 Ryttylä
019-7792 218
mikael.halleen@sekl.fi

3. Rekisterin nimi

Kansanlähetysliikkeen henkilörekisteri

4. Rekisterin käyttäjät

Kansanlähetysliikkeen henkilörekisteriä käyttävät Suomen Ev.lut Kansanlähetys ry. (jäljempänä SEKL), SEKL:n piirijärjestöt (jäljempänä piirit), Kansanlähetysopisto (jäljempänä opisto) ja Kustannus Oy Uusi Tie (jäljempänä UT).

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Kohdassa 4. mainitut käyttäjät käyttävät rekisteriä työntekijöiden, jäsenten, yhteistyötahojen, asiakkaiden, muiden työn tukijoiden sekä opiston opiskelijoiden:

  • jäsenyystietojen ylläpitoon
  • julkaisujen ja tiedotusmateriaalin postitukseen
  • varainhankintaan
  • tilastointiin
  • markkinatutkimuksiin ja markkinointiin
  • palveluiden kehittämiseen

6. Rekisterin tietosisältö

Nimi, syntymävuosi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumerot, perhetiedot, jäsenyystiedot, jäsenmaksutiedot, seurakuntatiedot, luottamustoimet, pienryhmätiedot, lähetysrengastiedot, lahjoitustiedot, postitusmateriaalitiedot, osallistuminen opiston kursseille tai linjoille, erityisruokavaliot, palvelutehtävät, lahjat/taidot/harrastukset.

Opiston linjojen opiskelijoista henkilötunnus.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään henkilöltä itseltään hänen tilatessaan UT:n tuotteita, ollessaan opiston opiskelijana, ilmoittautuessaan kursseihin tai tapahtumiin, lähetysrenkaisiin, työn tukijaksi tai heidän lahjoittaessaan varoja SEKL:n tai sen piirien työn tukemiseksi.

Tietoja kerätään sekä SEKL:n, että sen piirijärjestöjen toimesta yksityisesti tai erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien yhteydessä.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta muille osapuolille. Mikäli palvelujen toimittaminen edellyttää tietojen luovutusta muille osapuolille, tietoja luovutetaan vain henkilörekisterilain sallimissa rajoissa.

Tietoja ei luovuteta tai siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

 A. Manuaalinen aineisto

  • Tietoja ei käsitellä manuaalisesti

B. ATK:lle talletetut tiedot

  • Rekisterin henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja rekisteriin pääsevillä henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin.
  • Viestintäverkkojen suojauksessa noudatetaan sähköisen viestinnän tietosuojalakia ja Viestintäviraston määräyksiä. Tietoa käsitellään salatun yhteyden kautta ja tietoihin pääsee käsiksi vain tietyllä ohjelmalla. Pääsyoikeudet määritellään käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttäjäoikeuksia valvotaan keskitetysti. Tieto on suojattu jäämästä vahingossa käyttäjän tietokoneelle.
  • Rekisterit sijaitsevat lukitussa ja valvotussa tilassa olevilla palvelimilla.

10. Tietojen tarkistusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tietää, mitä häntä koskevia tietoja asiakastietorekisteriin on tallennettu. Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Suomen Ev.lut. Kansanlähetys, Opistotie 1, 12310 Ryttylä

Rekisterissä olevat virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot oikaistaan joko oma-aloitteisesti tai asiakkaan pyynnöstä. Oikaisupyyntö on tehtävä kirjallisesti.