Usein kysytyt kysymykset

Milloin leireille voi ilmoittautua?
Ilmoittautumisen tarkka aloituspäivä ilmoitetaan nettisivuillamme. Päivä vaihtelee hieman vuosittain mutta yleensä ilmoittautuminen alkaa elokuun puolivälin paikkeilla. Suosittelemme, että ilmoittautuminen hoidettaisiin kotisivuiltamme löytyvän ilmoittautumiskaavakkeen avulla. Mikäli netti-ilmoittautuminen ei onnistu, niin voitte ilmoittautua myös soittamalla Kansanlähetyksen rippikoulutyöhön 044-3093510.

Miten leireille voi ilmoittautua?
Netti-ilmoittautumisen käyttö on suositeltavaa. Jos sinulla on erityiskysymyksiä tai vaikeuksia tehdä netti-ilmoittautumista, niin pyrimme palvelemaan sinua mahdollisimman hyvin rippikoulutyössämme.

Vastaako teidän leirinne kirkon rippikoulua?
Järjestömme toimii Suomen Evankelis-luterilaisen kirkon sisällä ja noudatamme samaa rippikoulusuunnitelmaa (2017) kuin paikallisseurakunnissa. Leirimme siis vastaavat paikallisseurakunnissa pidettäviä leirejä sekä virallisilta osin että noudatettavan opetussuunnitelman puolesta. Toki leireillämme on omia vakiintuneita perinteitä ja käytänteitä kuten jokaisessa leirikeskuksessa ja paikallisseurakunnissakin.

Miksi leirimaksunne on korkeampi kuin paikallisseurakunnassa?
Luonnollisesti leirien järjestämisestä syntyy aina kuluja. Paikallisseurakunnat käyttävät näihin kuluihin kirkollisverotuloja, joita taas meillä ei ole mahdollisuutta käyttää tähän tarkoitukseen. Rippileirimme ovat usein myös noin puolet pidempiä kuin paikallisseurakunnan leirit, joten kulutkin luonnollisesti ovat isommat. Jos leirimaksu aiheuttaa taloudellisesti ylitsepääsemättömän tilanteen leirille osallistumiseen, niin pyydämme ottamaan yhteyttä rippikoulutyöstä vastaavaan työntekijään, jotta voimme neuvotella asian ratkaisemisesta.

Voiko alle 15-vuotias käydä rippikoulun?
Lähtökohtana on, että rippikoulu käydään sinä vuotena, jona nuori täyttää 15 vuotta. Alle 15-vuotiaan on mahdollista – erityisistä syistä – käydä rippikoulu jo aikaisemmin. Jos haluat käydä rippikoulusi alle 15-vuotiaana, niin ota yhteyttä omaan paikallisseurakuntasi kirkkoherraan asian sopimiseksi. Hän antaa poikkeusluvan leirin suorittamiseen. Tuo lupalappu sitten mukanasi leirille tai lähetä se suoraan Kansanlähetyksen rippikoulutyölle kevään aikana.

Voiko ulkomailla asuva käydä rippikoulun?
Kyllä voi. Ulkomailla asuvan on syytä huomioida joitakin yksityiskohtia: Mikäli nuori on kastettu ulkomailla kristillisessä seurakunnassa, tulee tuoda siitä luotettava todistus mukanaan rippileirille, jos hän haluaa tulla liitetyksi Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja konfirmoiduksi.

Rippikouluun kuuluvan seurakuntayhteysjakson kohdalla on jouduttu tekemään erilaisia ratkaisuja. Periaatteessa jaksosta vastaa se suomalainen seurakunta, jonka poissaoleva jäsen rippikouluun tuleva nuori on. Käytännössä on mielekästä tutustua sen hetkisessä kotipaikkakunnan luterilaiseen seurakuntaan (jos sellainen löytyy) tai jos perheellä on vakituinen seurakuntayhteys jossakin seurakunnassa, niin osallistua sen toimintaa ja tuoda siitä todistus mukanaan rippileirille.

Voiko sairas, vammainen henkilö tai erityisnuori osallistua Kansanlähetyksen järjestämälle rippileirille?
Mahdollisuus osallistua rippikoululeirillemme riippuu kunkin yksilöllisestä tilanteesta. Pyydämme ottamaan yhteyttä rippikouluista vastaavaan työntekijään ja keskustelemaan nuoren mahdollisuudesta osallistua leirille. Kaikki keskustelut käydään ehdottomalla luottamuksella.

Evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuulumaton/kastamaton nuori ja rippikoulu?
Myös muut kuin evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvat voivat osallistua rippileireillemme. Tällöin kyseinen nuori saa todistuksen rippikoulun suorittamisesta mutta häntä ei konfirmoida.

Jos nuori haluaa tulla konfirmoiduiksi, on hänen oltava kastettu ja liityttävä/kuuluttava evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Leireillämme kastetaan joka kesä muutamia nuoria, jotka haluavat liittyä kirkkoon leirin aikana, joten tässä ei ole mitään poikkeuksellista. Mahdollista kastetta ja kirkkoon liittymistä varten pyydämme teitä käymään ennen leiriä tulevan paikallisseurakunnan kirkkoherran virastossa hakemassa tarvittavat paperit ja täyttämään ne valmiiksi ennen leiriä.

Onko leirillä mahdollista tulla kastetuksi, onko kaste mahdollista toteuttaa upotuskasteena?
Niillä rippileirille osallistuvilla nuorilla, jotka eivät ole tulleet kristillisesti kastetuiksi, on mahdollista leirin aikana tulla kastetuiksi. Mahdollista kastetta ja kirkkoon liittymistä varten pyydämme teitä käymään ennen leiriä tulevan paikallisseurakunnan kirkkoherran virastossa hakemassa tarvittavat paperit ja täyttämään ne valmiiksi.
Yksityiskohtaisista kastejärjestelyistä sovitaan leirin papin kanssa.

Kastettu muualla kuin Suomen ev.lut. kirkossa?
Jos sinut on kastettu kristillisessä kirkossa, niin emme kasta sinua uudelleen. Tuo leirille tullessasi luotettava todistus kasteestasi, jotta sinut voidaan konfirmoida leirin päätteeksi.

Miten seurakuntayhteysjakso toteutuu järjestön rippikoulussa?
Seurakuntayhteysjakso suoritetaan kunkin rippikoululaisen omassa paikallisseurakunnassa. Tästä jaksosta myös vastaa oma paikallisseurakuntasi. Jakson pituus on 8–16 tuntia. Perussääntö on se, että jakson hoitamisesta ja sisällöstä sovitaan oman paikallisseurakuntasi kanssa. Käytännössä tämä jakso on samanlainen sekä paikallisseurakunnan rippikoulun että järjestörippikoulun käyvillä.

Miten toimitaan, jos kotiseurakunnan kanssa tulee ongelmia seurakuntayhteysjakson sopimisessa?
Seurakuntayhteysjakso on paikallisseurakunnan vastuulla. Jos sopiminen ei tunnu onnistuvan, niin pyydämme ottamaan yhteyttä Kansanlähetyksen rippikouluista vastaavaan työntekijään, jotta voimme auttaa tilanteessa.

Onko mahdollista koota seurakuntayhteysjaksoon liittyviä tutustumiskäyntejä muista kuin ev.lut. seurakunnista?
Seurakuntayhteysjakso on paikallisseurakunnan vastuulla ja varsinaisesti asiasta on sovittava siellä. Peruslähtökohta on kuitenkin se, että rippikoulu on luterilaisen kirkon opetusta, joten myös seurakuntayhteysjakso toteutetaan siellä.

Miten toteutetaan kirkkoon kuulumattoman nuoren seurakuntayhteysjakso?
Evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuulumattoman nuoren seurakuntayhteysjaksosta vastaa se paikallisseurakunta, jonka jäsen hän olisi tai tulee olemaan leirin jälkeen. Rippikoululaisen tulee siis ottaa yhteys oman alueensa luterilaiseen seurakuntaan. Jos sinulla on vaikeuksia löytää oikeaa seurakuntaa, niin ota yhteyttä rippikoulutyöhömme, niin autamme sinua löytämään oikean seurakunnan.

Voiko leiriltä olla poissa?
Leiri on kokonaisuus ja on tärkeää olla paikalla koko ajan. Jos jokin pakollinen meno vaatii poissaoloasi, niin ota hyvissä ajoin yhteyttä rippileirisi pappiin (mikäli sinulla on jo hänen yhteystietonsa) tai Kansanlähetyksen rippikoulusta vastaavaan työntekijään, jotta voimme sopia asiasta. Lopullisen luvan poissaololle antaa aina rippileirin pappi/joku muu leirillä vastuussa oleva työntekijä.

Miten leiriläiset majoitetaan?
Ryttylässä, Kansanlähetysopistolla pidettävillä leireillä leiriläiset majoitetaan opiston majoitusrakennukseen noin neljän hengen huoneisiin. Muilla leireillä annetaan erikseen kirjeessä tai leirin lisäinformaatiossa tietoja majoituksesta.

Mitä mukaan leirille?
Leireillä tarvittavat varusteet vaihtelevat hivenen leireittäin, joten jokaisen leirin kirjeessä on tarkempi tieto tarvittavista varusteista.

Ruoka-aineallergiat ja erikoisruokavaliot?
Leireillä syödään keskimäärin viisi kertaa päivässä. Jos sinulla on ruoka-aineallergioita tai erityisruokavalioita, niin pyydämme sinua ilmoittamaan niistä vähintään kuukausi ennen leiriä joko sähköpostilla riparit@sekl.fi tai puhelimitse 044-3093510. Jos olet ilmoittanut allergiat ja erikoisruokavaliot jo ilmoittautuessasi, sinun ei tarvitse ilmoittaa niitä enää uudelleen. Leirin aikana suurin osa erityisruoista haetaan suoraan keittäjiltä, jos niitä ei ole linjastolla näkyvissä.

Voiko leirillä käyttää kännykkää?
Yhteisen rippileirin sujumiseksi on kännykän käyttöä rajoitettu leirin aikana, niin että yhteisissä tilanteissa kuten ruokailut, oppijaksot, hartaudet ja iltaohjelma kännykät eivät ole nuorilla mukana, vaan ne jätetään huoneisiin. Lisäksi öisin kännykät pidetään suljettuna riittävän levon turvaamiseksi. Leirin ohjelmassa on myös vapaata aikaa, jolloin voi hoitaa yhteyksiä kotiin ja ystäviin.

Voiko nuori tulla konfirmoiduksi paikallisseurakunnassaan?
Periaatteessa voi. Kannattaa ottaa yhteyttä ajoissa omaan paikallisseurakuntaan ja sopia asiasta sekä ilmoittaa asia ajoissa myös oman leirin papille.

Milloin leirin konfirmaatio järjestetään ja missä?
Kunkin leirin konfirmaatio järjestetään lähtökohtaisesti Ryttylässä Kansalähetysopistolla leirin viimeisenä päivänä. Konfirmaatiot alkavat pääsääntöisesti kello 10.00 tai 13.00. Tarkemmat yksityiskohdat kerrotaan kevään leirikirjeessä.

Minkälaisia vaatteita tarvitaan konfirmaatioon? Pitääkö vaatteet tuoda mukana jo leirille tullessa?
Konfirmaatiossa nuoret pukeutuvat valkoiseen albaan. Muuten vaatetuksen ohjeena voisi pitää juhlan ajatukseen sopivaa siistiä nuoren ihmisen juhlavaatetusta. Juhlavaatteet on hyvä tuoda mukana jo leirille tullessa. Majoitustiloissa on juhlavaatteiden säilyttämiseen soveltuvat paikat. Juhla-asu voidaan myös tuoda konfirmaatiopäivänä, mutta silloin on huomattava, että leirikuva otetaan usein jo noin kello 9.00-10.00, jolloin juhlavaatteita jo tarvitaan.

Osallistuvatko kummit konfirmaatiossa nuoren siunaamiseen?
Tässä kohtaa käytännöt vaihtelevat riippuen leiriä johtavasta papista. Tarkemmin asiasta kerrotaan yleensä leirin alkuinfon yhteydessä. Yleensä alttarille on pyydetty kaksi henkilöä siunaamaan nuorta ja vanhemmat ja kummit ovat yhdessä saaneet päättää, ketkä nämä kaksi henkilöä ovat.

Miksi leirien vetäjätietoja ei ole kerrottu leiritietojen yhteydessä?
Leirien vetäjätiimien kokoaminen on melkoinen urakka, jossa sovitellaan monien työntekijöiden kalenterit vastaamaan toisiaan. Lisäksi eri leireillä tarvitaan erilaisia ja eritaitoisia vetäjiä, jotta leiri saadaan hyvin toteutettua. Leirien vetäjinä toimivat pääasiassa Kansanlähetyksen omat työntekijät. Leirin vetäjätiimeistä kerrotaan tarkemmat tiedot yleensä syksyn ja kevään leirikirjeissä.

Onko konfirmaatiopaikassa mahdollista järjestää rippijuhlat?
Tällä hetkellä se ei ole työntekijäresurssien puutteen vuoksi mahdollista.

Raamattu/kengät/mekko/jalkapallo unohtui Ryttylän leirille. Keneen otan yhteyttä?
Kaikista Ryttylän tapahtumissa ja leireillä kadonneista löytötavaroista vastaa asuntolanhoitaja Maila Salin. Hänet tavoittaa sähköpostitse maila.salin@sekl.fi.

Jos sinulla on jotain muuta kysyttävää, ota yhteyttä: riparit@sekl.fi tai 044-3093510

kysymys1

kysymys2

kysymys1

kysymys2

kysymys1

kysymys2